http://www.tt-solutions.nl/ spacer
T&T Solutions
spacer
za jul 31, 2021
 
 Nederlands
English
spacer
Start
spacer
 
 
 Start
 Competences
 Solutions
 Contact
 News

Login Form
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

 
 
spacer
Met deze privacyverklaring brengt EDS u op de hoogte van de verplichtingen die het bedrijf zich stelt op het gebied van gegevensbeveiliging en privacy. De verklaring betreft de activiteiten van EDS op zowel internet als op intranetten en wordt gewaarborgd door de EDS Web Data Protection and Privacy Policy .

Als u op dit gebied vragen of opmerkingen heeft, dient u zich per e-mail te wenden tot info@tt-solutions.nl

Gegevensbeveiliging en privacy op http://www.tt-solutions.nl
Conform de EDS Web Data Protection and Privacy Policy onderstaand een beschrijving van het beleid rond het verzamelen van informatie op www.eds.nl en de verspreiding daarvan.

Gebruik
De website verzamelt gegevens met behulp van een antwoordformulier. Daarmee kunnen bezoekers informatie aanvragen over de producten en diensten van EDS. Daarom moeten de contactgegevens – zoals naam en e-mailadres worden ingevuld. Desgewenst kan de bezoeker op het formulier ook nadere informatie verstrekken. Die informatie wordt uitsluitend gebruikt om de aanvraag van de bezoeker te beantwoorden. Als het een aanvraag betreft om regelmatige toezending van nieuwsberichten van EDS, wordt de contactinformatie ook voor volgende zendingen gebruikt. Aanvragers kunnen de toezending op ieder moment stopzetten; zie daarvoor de paragraaf ‘Uitschrijven'.

EDS kan het IP-adres van de bezoeker gebruiken voor het opsporen van problemen op de server, voor administratieve doeleinden, voor trendanalyse, om de activiteiten van bezoekers vast te leggen en voor het verzamelen van globale demografische informatie. Deze gegevens worden absoluut anoniem verzameld en opgeslagen en zijn op geen enkele wijze verbonden met persoonsgegevens.

Het gebruik van de website behoeft geen registratie en er wordt geen gebruik gemaakt van ‘cookies' (voor de uitzonderingsgevallen: zie paragraaf ‘Bezoekersenquête').

Bezoekers kunnen op de site ook een curriculum vitae aan EDS verzenden. Dergelijke informatie wordt door EDS uitsluitend gebruikt om te beoordelen of er een sollicitatieprocedure zal worden gestart of voor die activiteiten waarom door de bezoeker wordt gevraagd. Deze informatie zal nooit aan derden worden bekendgemaakt, tenzij daartoe uitdrukkelijk door de bezoeker toestemming voor wordt verleend.

Gegevens die naar de website worden gezonden kunnen binnen EDS en zijn dochterondernemingen worden verspreid, echter uitsluitend om een vraag of verzoek van de bezoeker correct te kunnen afwikkelen. De gegevens zullen nooit worden verkocht of ter beschikking gesteld aan externe partijen, tenzij de bezoeker dat uitdrukkelijk verzoekt.

Gegevensopslag
Gegevens die naar http://www.eds.nl worden verzonden, worden gewist binnen drie maanden nadat het verzoek of de vraag is afgewikkeld. Uitzondering daarop vormen de gegevens die nodig zijn voor aangevraagde vervolgzendingen (zie ook de vorige paragraaf ‘Gebruik').

Correcties en wijzigingen
Bezoekers kunnen eerder verzonden informatie op ieder moment wijzigen door het verzenden van een e-mail aan info@tt-solutions.nl

Beveiliging
Deze website is onderworpen aan strenge maatregelen tegen verlies, misbruik of ongeautoriseerde wijziging van de informatie die onder het beheer valt van EDS. Alle EDS-medewerkers die toegang hebben tot de informatie zijn door directe meldingen en op basis van trainingen volledig op de hoogte van de implicaties van de EDS Web Data Protection and Privacy Policy. De toegang tot de informatie wordt strikt beperkt tot diegenen die daarover moeten beschikken om het verzoek van de bezoeker af te wikkelen. De beveiligingsprocedures waarmee de informatie is omgeven omvatten daartoe wachtwoordbeveiliging en voor zover als mogelijk bescherming tegen fysieke calamiteiten.

Uitschrijven
Als bezoekers geen verdere berichten wensen te ontvangen kunnen zij zich met een e-mail bericht aan info@tt-solutions.nl laten uitschrijven.

Wijzigingsmelding
Als er wijzigingen optreden binnen EDS of in de EDS Web Data Protection and Privacy Policy die van invloed zijn op het hier beschreven privacybeleid, wordt dat op deze website bekendgemaakt. De wijzigingen kunnen nooit van toepassing zijn op informatie die vóór het aanbrengen van de wijzigingen is verzameld.

Bezoekersenquête
Bezoekers worden soms uitgenodigd deel te nemen aan een bezoekersenquête die door een onafhankelijke organisatie wordt uitgevoerd. Op ieder moment dat de enquête wordt gehouden, kan de deelname worden gestopt. De enquête verzamelt alleen generieke, statistische informatie. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen, tenzij de bezoeker er voor kiest specifieke informatie te geven. In dat geval worden de persoons- en contactgegevens direct doorgestuurd naar EDS waarna ze onder dezelfde bepalingen vallen als informatie die rechtstreeks op http://www.eds.nl wordt verzameld. Het contact voor persoonlijke gegevens die via de enquête zijn verzonden is info@tt-solutions.nl. Persoonlijke gegevens die op deze wijze bij EDS binnenkomen worden uitsluitend door EDS gebruikt voor het afwikkelen van een vraag of verzoek van de bezoeker.

De organisatie die de enquête uitvoert kan ‘cookies' plaatsen op het systeem van een bezoeker die heeft toegestemd in deelname aan de enquête. Het betreft uitsluitend ‘cookies' die voorkomen dat een bezoeker binnen 180 dagen gevraagd wordt opnieuw een enquêteformulier in te vullen. Een geplaatste ‘cookie' verwijdert zichzelf na 180 dagen automatisch.

spacer
    legal · privacy